Káva a zdraví

Káva » Káva a zdraví

  • káva
    káva

Cukrovka typu II

V poslední době byl velký rozruch okolo výzkumu Harvardské univerzity, který prokázal pevné spojení mezi kávou a prevencí cukrovky typu II. Jednalo se o nejrozsáhlejší studii svého druhu. Tato studie sledovala po dobu 18 let 125 000 lidí a zjistila, že káva může snížit riziko cukrovky o polovinu u mužů a o 30% u žen. Výsledky také ukázaly, že jiné kofeinové nápoje neposkytují takovou úroveň ochrany jako káva, bezkofeinová káva poskytovala ochranu menší, zatímco čaj žádnou. Je také prokázáno, že čím více kávy člověk pije, tím je ochrana větší.

Specialista na cukrovku z Helsink Jaakko Tuomilehto se domnívá, že hrozba typu diabetu, který je spojen se špatnou životosprávou a nedostatkem pohybu, se při konzumaci pěti až šesti káv denně může snížit o 50 procent.

Pití kávy má u zdravého člověka spíše pozitivní účinky a může chránit před rozvojem řady onemocnění, například cukrovky, řekl přední český specialista na výživu Dr. Pavel Kohout z Fakultní Thomayerovy nemocnice.

 

Rakovina tračníku

Dále bylo prokázáno, že jiná složka kávy snižuje riziko rakoviny tračníku. Již dlouhou dobu se vědci domnívali, že existuje spojení mezi kávou a ochranou proti rakovině, ale teprve minulý podzim byla tato souvislost dokázána. Velmi intenzivní antioxidant, který se nachází výhradně v kávě, tzv. methylpyridinium, povzbuzuje krevní enzymy, které údajně chrání proti rakovině tračníku. Methylpyridinium se vytváří v průběhu procesu pražení z chemické látky, která se nachází v kávových zrnech. Studie taky prokázala, že čím silnější káva je, tím je obsah této složky vyšší.
Vědec z lékařské fakulty ve Vídni Siegfried Knasmüller tvrdí, že káva je účinnější než ovoce a zelenina proti oxydaci DNA, která je zdrojem řady vážných nemocí, zvláště rakovin.

 

Parkinsonova choroba

Nejméně 6 studií prokázalo spojení mezi kávou a prevencí Parkinsonovy choroby. Výzkum ukázal, že u lidí, kteří pijí kávu pravidelně, je pravděpodobnost vývoje Parkinsonovy choroby snížena o 60-80%. Tři z těchto studií také prokázaly, že čím více kávy se pije, tím je toto riziko nižší.

Bertil Fredholm ze švédského ústavu Karolinska Institute hovoří o pevných epidemiologických důkazech, že spotřeba kávy může u lidí předejít vzniku Parkinsonovy choroby.


Vliv na krevní tlak

Rozšířené je přesvědčení, že káva silně zvyšuje krevní tlak. Sice jde o věc velmi tradovanou a zažitou, zároveň však nepravdivou. Na vyšší dávky kofeinu by si měli dát pozor nemocní tachykardií, ale jinak se pití kávy projevuje jen zanedbatelným a velmi krátkodobým zvýšením tlaku krve. Dle výzkumů nelze pití kávy v mírném množství spojovat s rozvojem kardiovaskulárních problémů, aterosklerózy,  infarktu myokardu, ventrikulárních arytmií nebo vysokého krevního tlaku.

Podle Pavla Kohouta běžné dávky kávy rizikové nejsou. Kávu si proto mohou dovolit i lidé s kardiovaskulárními nemocemi. Normální krevní tlak je kolem 120/80, lidem s nižším tlakem lékaři pití kávy doporučují. Pokud nejsou na kofein zvyklí, může jim krátkodobě mírně zvýšit tlak. Pokud jsou ale vystaveni jeho účinku déle, tělo si zvykne a tlak se vrátí k původním hodnotám. Studie podle Kohouta rovněž prokázaly, že mírným konzumentům každodenní pití kávy tlak nezvýší.

 

Následky na trávení                                 

Káva pomáhá při trávení díky tomu, že kofeinpovzbuzuje produkci žaludečních šťáv a žluči. V tomto směru by se konzumaci měli vyhnout lidé nemocní žaludečními vředy nebo vředy dvanácterníku. Pozitivně může působit na doplňování živin, obsahuje celou řadu životně důležitých složek a může přispět k pokrytí potřeby minerálních látek a stopových prvků.

 

Diuretický vliv

Kofein v kávě je jen mírně diuretický. Pokud však nekonzumujete kávu ve velkém množství, nemusíte mít strach o svůj pitný režim. Umírněná konzumace kávy nemá žádný větší efekt než pití běžné vody.

 

Osteoporóza

Osteoporóza je proces degenerativních změn na kostech, který vzniká na podkladě více faktorů. Samotné pití kávy toto onemocnění způsobit nemůže. Bývá to spíše výsledek životního stylu.

 

Astma

Theofylin je znám svými bronchodilatačními účinky, rozšiřuje dýchací cesty, což může pomáhat při lehčích typech astmatu, tento účinek může trvat až 4 h.

  

Káva v těhotenství

Umírněný příjem kofeinu je možný i během těhotenství. Ovšem nadměrná konzumace kávy v těhotenství může mít negativní vliv na plod možnýmsnížení porodní váhy nebo zrychlením tepové a dechové frekvence.

 

Káva s mlékem

Přidáním mléka do kávy se účinky kofeinu nepotlačí. Mléko nemá na účinek kofeinu vliv. Tlumí ale jeho působení na sliznici žaludku a zmírňuje prudký nárůst vlivu kofeinu, tím ho i prodlužuje.

 

Káva a její závislost

U konzumentů není patrná potřeba zvyšovat množství, které konzumují, a pokud už z jakéhokoliv důvodu pijí méně kávy než jsou zvyklí, nezpůsobuje jim to žádné psychosociální problémy. Káva tedy nevykazuje žádné příznaky klasických návykových látek.